27. neděle v mezidbí

27. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.10.2015
1 M 2,18-24 Ž 128 Žid 2,9-11 Mk 10,2-16
Dnešní biblické texty nás vedou k správnému pochopení plánů Božích. Starozákonní příběh prvního čtení nám obrazně líčí důstojnost, rovnost a funkci ženy. Úryvek radostné novozákonní zvěsti pak ukazuje, jak se na původní stvořitelskou myšlenku zapomnělo, a Ježíš zde obnovuje původní místo ženy a zároveň vyhlašuje, že manželský svazek je nerozlučitelný. - Dva lidé, muž a žena, se stávají jedinou bytostí. Bůh je spojuje, a co Bůh spojil, člověk nemá rozlučovat. Jako Bůh je jediný ve třech osobách, které jsou dokonale spojeny láskou v jednotě, tak i manželství muže a ženy může přerůstat do šťastné a trvalé jednoty jen cestou lásky, která má původ v Bohu a z něho čerpá jako z pramene sílu k obě-tem a k překonání všech obtíží a překážek. - Láska manželská je velkým dobrodružstvím, při kterém se dva egoismy musí vyvlastňovat, přetavit, získat nový tvar. Právě takový, v jakém mě potřebuje ten druhý… Štěstí a vzájemná láska manželů se musí neustále vyvažovat obětí, sebedarováním a neustálou prací na sobě. - Děti jsou veliký Boží dar a zázrak. Je to mimořádné privilegium lidské bytosti, ženy a muže; vždyť ani andělé nedostali tento dar ačkoli jsou Pánu Bohu nejblíže. Dar stvoření přináleží pouze Bohu a člověku. I každý z nás je takovým-to darem. Dostali jsme život darem, abychom se postupně sami stávali darem pro druhé…
Manželé Bohem spojení se mohou definovat i jako dvojice, která si navzájem daruje Ježíšovu přítomnost, tak , jako on daruje jim jejich lásku. Manželé v různých složitých a těžkých životních chvílích se mohou octnout v krizi, mohou ztratit chuť, odvahu a sílu jít dál. Mohou se dostat do lidsky neřešitelné si-tuace. Tehdy je třeba pustit Boha ke slovu, jít za Pánem a dar jeho lásky v sobě novým způsobem obnovit a přijmout.