26. týden v mezidobí

úterý po 26. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 3.10.2017, Zach 8,20-23 

Zachariášovo proroctví v první částí oznamuje obrácení pohanů k Bohu a v druhé části říká o ústřední úloze Izraele pomáhat konvertitům s vírou, protože Bůh je s nimi... 

 

středa po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.10.2017, Neh 2,1-8 

Nehemiáš zaujímá významné místo u perského krále, podobně jako Josef v Egyptě, Daniel v Babylóně... Nenaříká, ale s důvěrou v Boha se zasazuje o dobrou věc... 

 

čtvrtek po 26. neděli v mezidobí, Kujavy, 5.10.2017, Neh 8,1-12 

Po desítkách let vyhnanství na slavnosti stánků Boží slovo zaujímá ústřední postavení. Je „světlem“ a „potravou“, které dodává sílu a radost... 

 

pátek po 26. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 6.10.2017, Bar 1,15-22 

Kajícné slova proroka Barucha, jako pokorné a upřímné vyznání, je jedinou cestou k obnovení smlouvy s Bohem a k tomu, aby se Izrael opět stal lidem, který Bůh chrání... 

 

sobota po 26. neděli v mezidobí, Pustějov, 7.10.2017, Bar 4,5-29 

Protože se Izrael pokořil a vyznal svoji vinu, Bůh mu odpouští a ústy proroka Barucha slibuje vysvobození ze zajetí...