23. týden

úterý po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 8.9.2015, Kol 2,6-15
Pavel v listě Kolosanům píše, že máme být vírou pevně zakořeněni v Kristu a nepřijímali žádné lidské nauky; ale na druhé straně víra se živí i vzděláváním…
 
středa po 23. neděli v mezidobí, Pustějov, 9.9.2015, Kol 3,1-11
Pavel píše konkrétní rady jak žít svoji víru, abychom pak jednou byli s ním i vzkříšeni k slávě věčné… 
 
čtvrtek po 23. neděli v mezidobí, Kujavy, 10.9.2015, Kol 3,12-17
Pavel píše konkrétní rady (dnes oproti včerejšku pozitivně, tedy to co máme dělat) jak žít svoji víru, abychom pak jednou byli s ním i vzkříšeni k slávě věčné… 
 
pátek po 23. neděli v mezidobí, Hl.Životice 11.9.2015, 1 Tim 1,1-14
Pavlovo srdce je pokorné a upřímné. Uvědomuje si, že všechno co dostal, dostal z milosti. A takovéto srdce může i jiným přát pokoj, milost a milosrdenství…
 
sobota po 23. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.9.2015, 1 Tim 1,15-17
Pavel se v pokoře pokládá za „prvního z hříšníků“, ale díky tomu dosáhl i ospravedlnění skrze Boží milosrdenství…