21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.8.2016,  Iz 66,18-21 Ž 117 Žid 12,5-13 Lk 13,22-30 

Dnešní ekonomika není možná bez plánování a statistiky. Plánuje se výroba; těžba; počet žáků a studentů; úroda... Statisticky se dokazuje, kolik se urodilo; vyrobilo; narodilo; zemřelo... - Málo je však těch, kteří by si kladli podobnou otázku, kterou dnes Ježíši položil jeden z jeho učedníků: "Pane, je málo těch, kteří budou spaseni?" – Spása je nezasloužený dar, který nám Bůh dává z lásky a to pro zásluhy JK... Otázka spásy je tedy ta nejdůležitější ze všech, vždyť se jedná o celou naši věčnost! - Není důležité, kolik lidí bude spaseno (ačkoli Bůh si přeje, aby byli všichni spaseni, ale z lásky nám ponechává svobodu volby)... Podstatné je, "kdo bude spasen", a ještě důležitější, zda to budeme i my, kteří se zde scházíme... Na základě slov proroka Izaiáše bych mohl být docela klidný. "Bůh přijde, aby shromáždil všechny národy a jazyky." Nebude to pouze národ vyvolený, ale lidé ze všech národů. Nebude již důležitý původ od Abrahama, ale "znamení", a tím bude Ježíš Kristus. Sv. Pavel to formuloval: "Nebude již Žid ani Řek, otrok či svobodný." Neboť všichni jsme jeden v Kristu Ježíši... Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Spása se nám nabízí, ale musíme se protlačit úzkou branou, těsnými dveřmi... - a k tomu je třeba víry, vytrvalosti, odvahy... Jistěže není lehké dodržovat Desatero; je nesnadné být důvěřující Bohu; i z mála se podělit; být citlivými pro potřeby druhých; být spravedlivý; čestný; čistý; být šiřitelem pokoje; anebo pokud to okolnosti vyžadují i leccos vytrpět pro Krista.... Jít proti proudu; zůstat věrný i ve společnosti, která takt, ohleduplnost a dobropřejícnost na mnohých místech nezná.... Zlomit v sobě nenávist proti těm, kteří nám ubližují; odpouštět.... Žít Ježíšova slova: "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni." – Ano toto vše, a ještě daleko více od nás Ježíš žádá; ale oplatí se to, protože nás čeká šťastná věčnost s Bohem...