2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 25.4.2017, Sk 4,32-37 

Být „jedno srdce, jedna duše“ – tedy jednota a soudružnost společenství i vzájemná láska, byly základem misijního hlásání apoštolů. 

 

středa po 2 neděli velikonoční, Pustějov, 26.4.2017, Sk 5,17-26 

Skrze hlásané slovo a žité svědectví se zvěst o Vzkříšeném - tedy poselství spásy, i navzdory zákazům a věznění musí šířit dál... 

 

čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 27.4.2017, Sk 5,27-33 

Petr v síle DS správně odpověděl, že „je třeba více poslouchat Boha než lidí“, protože Bůh promluvil jasně, když vzkřísil Ježíše, a proto apoštolové nemohou mlčet...

 

pátek po 2. neděli velikonoční, Hl.Životice, 28.4.2017, Sk 5,34-42 

Ačkoli církev může mýt mnoho nepřátel jak vnitřních, tak i vnějších; je pravda to co řekl Gamaliel, že pokud je od Boha se nedá rozvrátit. Apoštolové v síle tohoto přesvědčení hlásají, že Kristus je Mesiáš... 

 

sobota po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 29.4.2017, Sk 6,1-7 

Boží slovo se šířilo i díky novým diakonům, které apoštoly posvětili. Církev tak rostla a vzmáhala se k Boží slávě...