2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 14.4.2015, Sk 4,32-37
Ježíš vstal z mrtvých. Jak se dovídáme z evangelia, víra v něho otvírá možnost narodit se znova, tedy z DS a tak mít život věčný…
 
čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 16.4.2015, Sk 5,27-33
Ježíš ukřižován a vzkříšen je spasitel a proto apoštolové, ale i my v síle DS můžeme o něm svědčit a oslavovat ho…
 
pátek po 2. neděli velikonoční, H.Životice, 17.4.2015, Sk 5,34-42
U Gamaliela se učil i sv. Pavel. Dnes Gamaliel radí, aby apoštoly propustili, protože pokud je to dílo od Boha, nebude možné ho rozvrátit…
 
sobota po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 18.4.2015, Sk 6,1-7
Ze Skutků apoštolů se dovídáme, že je stejně důležité Boží slovo jak i vzájemná služba, pak to přispívá k šíření víry…