2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.4.2015, Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31, 
Dnešní den prožíváme neděli Božího milosrdenství. – V evangeliu jsme slyšeli trojitý Ježíšův pozdrav: „pokoj vám“. - Tomáš je skeptik, nedá (v uvo-zovkách) na "povídačky". Je realista, chce hmatatelné důkazy. Není mu v té jeho nedůvěře dobře, ale nemůže jinak. Pak mu Pán Ježíš nabídne svůj pokoj - a Tomáš plný radosti volá: "Ty jsi můj Pán! Ty jsi můj Bůh!" Všimněte si: Pán Ježíš ani slovem nepokáral Tomáše za jeho počáteční pochybování. Stejně tak i my, dnešní křesťané, máme právo na své pochybnosti ve víře. Není to tedy hřích, když o něčem pochybujeme, když nám není něco jasné. Je to důkaz, že samostatně přemýšlíme, že užíváme svého rozumu. Ale je to i důkaz, že ještě málo víme nebo málo věříme... Hříšné není pochybování, hříšná je až lenost, když se nesnažíme pochybnosti si vyjasnit, vědomosti doplnit, zjistit, jaká a kde je pravda… 
Všimněme si ještě jednoho v dnešním evangeliu. Pán Ježíš říká: "Tomáši, tys uvěřil, protože ses přesvědčil. Sáhl sis na mne, uslyšels mne, uviděls mne. Ale blahoslavení jsou ti, kteří mne neuvidí, a přece uvěří." - My se nesetkáváme s Pánem Ježíšem viditelně, nemůžeme si na něj sáhnout vlastní rukou. My jsme odkázáni, abychom uvěřili svědectví těch, kteří Ježíše po zmrtvýchvstání na vlastní oči uviděli, na vlastní uši uslyšeli, kteří se ho dotýkali. To má na mysli Jan, když píše na konci evangelia: "Toto jsem zaznamenal, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli nový život v jeho jménu." 
Ale skeptik a pochybovač v nás se znovu ozývá: "Dobrá, ale co z toho budu mít, když uvěřím?" - Jan na to odpovídá: Život! Nový, smysluplný, život naplněný Kristovým pokojem! Život v tom pokoji, který dává Kristus. Život v takové dů-věře v dobrého Boha, že ji nerozvrátí ani ty největší zmatky světa kolem nás. život, který vede k věčnosti… 
Takovému důvěřování se nenaučíme naráz, najednou. Takový důvěryplný vztah k Pánu Ježíši roste v člověku pomalu, po léta. Měj tedy trpělivost ve svém tomášovském hledání, ale nepovol. Vstup do Božího milosrdenství, přijmi ho, děkuj za to a těš se z něho…