2. týden v mezidobí

úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.1.2019, Žid 6,10-20 

Bůh je spravedlivý a věrný. Slíbil nám věčnou blaženost (a On svoje sliby plní), proto máme naději a je potřeba vytrvat v konání dobra… 

 

středa po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.1.2019, Žid 7,1-17 

Melchizedech byl starozákonním králem a knězem „spravedlivosti a pokoje“. List židům oprávněně tento titul přisuzuje Kristu. Kéž bychom se i my stali tvůrci pokoje… 

 

čtvrtek po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, 24.1.2019, Žid 7,25-8,6 

Kristus se za nás vydal v oběť, aby nás vykoupil. A podobně i každá mše je jeho nekrvavou obětí, kdy se za nás znova a znova vydává, proto na začátku mše vždy prosíme o odpuštění hříchů. Kéž nás i tato dnešní oběť očistí a posílí… 

 

pátek po 2. neděli v mezidobí (Obrácení sv.Pavla), Hl.Životice, 25.1.2019, Sk 22,3-16 

Informace o Pavlově obrácení je několikrát vzpomenuta v NZ. Je to významný mezník v křesťanských dějinách. Samotným Pavlem je vnímáno jako proud Boží milosti, který přetváří pronásledovatele v opravdového misionáře Ježíšova zmrtvýchvstání… 

 

sobota po 2. nedělen v mezidobí, Pustějov, 26.1.2019, Žid 9,2-14 

V SZ byly kněz a oběť dvě od sebe odlišné skutečnosti. V Kristu se však obě sjednocují. On přinesl v oběť sám sebe a tak nás svojí smrtí vykoupil; a tím nám dal příklad vycházet ze svého egoismu a obětovat se za jiné…