2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2017, Iz 1,10-20 

Tvrdé Izaiášové slova nechtějí pouze odsoudit, ale spíše vyburcovat k vnitřnímu rozhodnutí pro spravedlivost a pravdu... 

 

středa po 2. neděli postní, Pustějov, 15.3.2017, Jer 18,18-20 

Jeremiáš patří k nenáviděnějším a pronásledovaným prorokům. Jeho osud se často přirovnává k osudu JK 

 

čtvrtek po 2. postní neděli, Kujavy, 16.3.2017, Jer 17,5-10 

Prorok Jeremiáš hovoří o suchém a zeleném stromě, přičemž ovoce požehnání vyrůstá z hluboké a upřímné víry... 

 

pátek po 2. neděli postní, Hl.Životice, 17.3.2017, 1M 37,3-28 

První čtení poukazuje na několik rovin: a) Josef je předobraz Ježíše b) Izrael dělal mezi svým dětmi rozdíly c) Josefovi bratři mu záviděli a pronásledovali ho... 

 

sobota po 2. neděli, Pustějov, 18.3.2017, Mich 7,14-20 

Prorok Micheáš se modlí a zkušenost s věrným a osvobozujícím Bohem v minulosti, dává posluchačům jistotu do přítomnosti i budoucnosti...