2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.1.2016
Iz 62,1-5    Ž 96    1 Kor 12,4-11    Jn 2,1-12

    Jestliže jsme uvažovali minulou neděli o povolání ke křtu jako o povolání ke svatosti, potom se dnes musíme ujistit, že ke svatosti je povolán opravdu každý křesťan. Svatost, to neznamená, že "jenom" dosáhneme spásy, mnohdy s odřenýma ušima, jako nějaký žáček, který se po celý rok ulíval a nakonec se mu podařilo prolézt s několika čtyřkami na vysvědčení, protože se učitelům nechtělo se s ním trápit ještě o prázdninách. Svatost znamená, že jsme v křesťanském životě premianti, že nás někdo může dát někomu za vzor...
Dnes jsme svědky Ježíšově účasti na svatbě v Káně a jeho pochopení lidské radosti. Pán Ježíš není žádný kouzelník, nedělá zázraky pro senzaci. Chce svým učedníkům a posluchačům mimořádnými dobrými skutky názorně projevit své božské poslání - pravdu svých slov o Boží lásce k nám a hlavní přikázání lásky mezi lidmi. Zachraňuje trapnou situaci, do které se svatebčané dostali. - Nikdo z hostů nemá potuchy, co se zanedlouho odehraje. Že voda v šesti džbánech, kterých se používalo k obřadnému očišťování, se jeho zásahem promění ve víno. Vidí to jen služebníci a jeho matka Maria.... - Když ve 4. století o tom kázal učenec sv. Jeroným, přepočítal, kolik vína těch šest hebrejských nádob obnášelo. Na naše míry by to bylo asi 600 litrů. - Po kázání za ním přišel jakýsi člověk s dotazem, kolik že bylo těch svatebčanů, když potřebovali tolik vína... Jeroným na to řekl: "Bratře, tohle víno lásky pijí křesťanští manželé dodnes..." A my doplníme, protože proměna vody ve víno je zázrak proměny života bez chuti - v život plný síly, lásky a pravdy... Ježíš tedy skrytě a citlivě dokazuje svoji moc a velikost Boží lásky. Zázrak v Galilejské Káně probíhá nenápadně a přináší prospěch všem nejenom v domě svatby, ale i nám, po dvou tisíciletích...
- John Henry Newman poznamenává: „Všechno, co je dobré, pravdivé, krásné a blahodárné, ať už velké či malé, dokonalé či částečné, přirozené či nadpřirozené, mravní či hmotné, to vše pochází od Boha...“ - Tak i každá naše činnost, která je prostoupena Kristovou přítomností, bude mít užitek pro nás i pro blízké. Jeho příklad nám otevírá oči dokořán, abychom byli citlivější jedni k druhým, abychom s Boží pomocí prožili i proměnu srdce...