2. neděle po Narození

2. neděle po narození, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.1.2015
Sir 24,1-16 Ž 147 Ef 1,3-18 Jn 1,1-18
Mezi otázky, které si někdy v živote klademe, patří i otázka: Jaký to má všechno smysl? Abychom pochopili hloubku Vánoc, musíme se zamyslet nad slovy apoštola Jana z dnešního evangelia. On ve svém hymně o Slově, které se stalo tělem, říká, že ne všichni ho přijali. Ale pokračuje: „kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi: těm, co uvěřili v jeho jméno; kdo se narodili z Boha“. - Jaký mají tedy smysl Vánoce? Mají smysl, když Vánocemi nic nekončí, ale začíná; když se Kristus rodí i v našem životě…
Skutečnost, že se Kristus narodil, nepopírají ani historici (ať už jsou věřící, nebo ne). Bylo by však málo uznat, že Kristus před více než 2000 lety ležel v jeslích. Víme, že Ježíš se narodil pro mě a pro tebe! On přišel na svět z lásky k člověku, aby člověka zachránil pro nebe. Kristus je ten největší dárek, jaký jsme mohli objevit u vánočního stromku. Dárek od samotného Boha. - Zkusme si připomenout, jakou radost máme, když nám někdo zavolá,  nebo pošle dárek. Pak celý natěšeni si řekneme: „On si mě všiml, nezapomněl na mě!“  Podobně můžeme žasnout, že Bůh na nás, na mě nezapomněl, a dal svého Syna… 
A pokud uvěříme té neuvěřitelné zvěsti, že Ježíš je ten dárek určený právě mně, pak v Ježíši objevíme i další dárky: ujištění, že Bůh na mě nezapomněl a že je mi blízko. Že nejsem sám. Že v Ježíši nacházím sílu a motivaci pro svůj všedný život. Že si mohu dovolit být slabý, vždyť Kristus sestoupil "na moji úroveň", aby mi podával ruku a posiloval mě. Mohu mu ukázat svoje rány z minulosti, svoje obavy a nejistoty, své hříchy – neboť Kristus je totiž skutečný Bůh i člověk, který s "lidským" (ba nadlidským) pochopením vnímá a podává uzdravující balzám svého slova a odpuštění… 
V Kristu mohu nacházet toto všechno, a ještě mnohem víc… Boží Syn se právě svým vtělením "předimenzoval" na moji lidskou úroveň, chápavost i omezenost. On je „Slovo, které se stalo tělem“. Je Bůh, ne někde daleko v nebi,  ale na zemi a mezi námi... On se stal člověkem, abychom se my mohli dostat k Bohu….