17. neděle

17. neděle v mezidobí, Bílovec, Pustějov, Kujavy, Bílov 27.7.2014
1 Krl 3,5-12   Ž 119   Řím 8,28-30   Mt 13,44-52
Král Šalomoun se modlil: „Dej svému služebníku chápavé srdce a schopnost rozlišovat dobro a zlo.“ – Tato modlitba je důležitá a nejen v Šalamounově době; je důležitá i dnes, a to pro každého z nás… Pokud člověk neví rozlišovat mezi dobrým a špatným, může se mu stát, že zabloudí a případně i ztratí svoji věčnou blaženost… Dar rozlišování je ovocem svědomí, které je probuzené a osvícené Božím Slovem. - I evangelium třemi přirovnáními: o pokladu, perle a rybářské síti - hovoří o nevyhnutelnosti rozlišování a tak nás zaměřuje na šťastnou blaženost ve věčnosti…
Mnozí, často i z vlastní zkušenosti, doplácejí na svou naivní otevřenost vůči všemu bez rozlišování. Obrazně by se dalo říci, že chceme běhat bosí po louce, na níž žijí hadi… - Sv.Ignac  říká: „Kdo to s námi myslí dobře, pomáhá nám, když jdeme správně. Kdo nám chce škodit, dodává nám odvahu, když jdeme po špatné cestě.“ Zlý duch nedělá nic jiného: pouze vyčítá, zarmucuje, klade překážky a znepokojuje klamnými důvody, aby člověk nepostupoval dopředu. Ti, kteří se však upřímně vyznávají ze svých hříchů, díky rozlišování postupují od dobrého k lepšímu a dokonalejšímu způsobu života. Dobrý duch dává mysli sílu, útěchu a klid. Vše usnadňuje, odstraňuje překážky, aby člověk pokročil kupředu v konání dobra; a v konečném důsledku byl šťastný… Jedná se tedy o celoživotní nasměrování svých myšlenek a postojů. Slaboch se dokáže rozhodnout jen podle toho, „co mu je příjemné“; ale ne všechno příjemné je i užitečné…
Každý z nás je sám odpovědný za sebe, ale jsme odpovědni i jeden za druhého. Musíme prosit o dar rozlišování, musíme prosit také o sílu volit si to správné a užitečné pro svůj život. Vpouštět do své duše jen pozitivní myšlenky, slova, vněmy, pozitivní obrazy, tedy nechat se proniknout dobrem…
Prosme podobně jako král Šalomoun, abychom věděli rozlišit dobro a zlo, abychom věděli duchovně rozlišovat a vyhodnocovat své vnitřní zážitky při sledování filmů nebo při surfování po internetu, nebo i při setkání s různými lidmi, a abychom se uměli rázně odtrhnout od toho, co nám v konečném důsledku ubližuje, i když se nám to zdá na první pohled příjemné a vábivé… Když to s Kristem dokážeme, pak jsme našli poklad nesmírné ceny, nebo skrytou perlu, tedy hodnotu která zůstává pro věčnost…