16. neděle v mezidobí

 16. neděle v mezidobí (pouť Pustějov),  Děrné, Pustějov, Kujavy, Bílov 20.7.2014

Mt 13,24-43
„Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?“– v otázce adresované rozsévači jakoby kromě trpkosti zaznívalo i trochu ironie. Stejně jako v „oblíbených“ poznámkách: „Když je váš Bůh tak dobrý a všemohoucí, kde se bere tolik utrpení, zla a neštěstí?“ - Obvykle zkusíme najít ty nejpřesvědčivější argumenty nebo z otázky nějak vykličkovat. Ale když na vlastní kůži pociťujeme moc zla kolem sebe a dokonce zlo cítíme i ve vlastním srdci, přece jen zatínáme pěsti, napínáme svaly a vytahujeme stejné zbraně jako nepřítel – zlost, vztek, tvrdost, násilí… Rozsévač ve své odpovědi nekličkuje ani nepopírá přítomnost zla (které se většinou ukáže mnohem dřív a zřetelněji než dobro); jednoduše odpovídá: „To udělal nepřítel.“. Nikdo však neunikne zkušenosti bolesti, neštěstí ale ani mravního zla… 
Dnešním podobenstvím nám chce Pán Ježíš dát odpověď na jednu základní otázku: Odkud se ve světě vzalo zlo? Je to otázka, která snad v dějinách lidstva zaměstnávala každého člověka, věřícího i nevěřícího. Každý se se zlem potkává. Zlo nás mate a zraňuje. - Když zkoumáme psychický vývoj nějakého zločince, obyčejně zjistíme, že zla se dopouští proto, že neznal ve svém životě skutečné dobro a opravdovou lásku… - Jsme stvoření pro dobro. Dobro je pro nás normální a samozřejmé, ačkoli jsme náchylní i pro zlo. Na dobro jsme nastavení. Po dobru toužíme. Dobro způsobuje růst víry a víra je ovocem zkušenosti s dobrem. Základní výpověď Písma Svatého o božím stvoření říká: "Viděl Bůh, že je to dobré!". - Bůh je nekonečně dobrý a dobré jsou i všechny jeho díla. Bůh je Bytí a Život. Bůh je Láska, věčné přijetí, otevřená náruč pro všechno a pro všechny. Jestliže se tedy dopouštíme i zla (nechceme ho však zakrývat a omlouvat), o skutečném „špatně – zle“ budeme moci hovořit až při absolutním konci, tedy po smrti. Neboť, pokud jsme na zemi, je tu čas i možnost obrácení a ustavičného zdokonalování se… 
Ačkoli se může zdát, že ve světě je více zla než dobra; zaměřme svoji pozornost na dobro, také sami o dobro pečlivě usilujme; vždyť tolik světců (třeba i sv. Magdalena, která se obrátila a nakonec se stala první, kdo potkala vzkříšeného Pána a tak se stala svědkyní naděje…), tolik světců dokázalo, že dobro vítězí, že pro dobro se oplatí žít i zemřít…