12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.6.2016 Zach 12,10n Ž 63 Gal 3,26-29 Lk 9,18-24 

Učedníci chodili s Ježíšem a věřili, že je skutečným Mesiášem, kterého očekávaly celé generace. A on se přesto ptá: "Za koho mne pokládáte?" - Tuto otázku nedává jen apoštolům, ale dává ji každému z nás. - Ježíš neprotestuje, že ho Petr nazývá Mesiášem, a tedy zachráncem. Ježíš však hned pokračuje a mluví o svém utrpení, ba i o smrti... Není to pro nás milá písnička, tím spíš, že hned je připojena výzva, abychom ho v tom následovali: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“ - Člověk se domnívá, že se stal středem světa, že je sám pánem všeho, že mu vše patří a všeho může dosáhnout svou silou... Zapírat se? Ztrácet? Umírat? Jen to ne! - Pak často i my věřící, kteří možná chodíme do kostela odmalička, jako kdybychom říkali: „Vyznávám, že chci jít za tebou, ale jen za tu cenu, že mě to nebude nic stát... Dávám ti všechno, ale jen do té doby, dokud nebudeš ode mne nic chtít... Dávám ti všechno - ale zároveň nechci nic ztratit... Chci jít kamkoli s tebou, ale jen do té doby, dokud se mi to bude líbit... Chci, Pane, konat všechno, co chceš ty - ale jen pokud tvoje vůle bude podle mých představ... Chci jít za tebou - ale jen pokud ty budeš kráčet za mnou... Chci druhým vyznávat, že ty jsi ten jediný Zachránce, ale jen pokud nesklidím výsměch a úšklebky... Stejně jako Petr bych moc rád, abys v mém životě byl ten "úspěšný divotvůrce", se kterým se mi bude všechno dařit - v práci, doma, v osobním životě. Ten, který mě ochrání od nemocí, temnoty a trápení. Ten, který požehná mé rodině... - Matka Tereza, která bude letos svatořečena, jednou řekla: „Všechno, co dělám - modlitby, práce, utrpení - vše je pro Ježíše. Můj život nemá jiný důvod či motivaci. Je to věc, které mnoho lidí nerozumí. Miluji ho v ubohých, a ubohých miluji v něm. On mi dává sílu unést tento život a dělá ho šťastným. To, co dělám, bych mohla dělat bez něj. Ale určitě bych to nemohla dělat po celý život...“ - Nyní je ta pravá chvíle abychom i my začali Ježíše pokládat za svého Mesiáše a Pána. Žijme svůj život jako křesťané a neváhejme s ním nést svůj kříž, vždyť na konci cesty křížové je slavné vzkříšení...