1. týden v mezidobí

úterý po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 15.1.2019, Žid 6,10-20 

V konání dobra nemáme ochabovat, protože Bůh je věrný a své přísliby plní, proto máme opodstatněnou naději, že jednou dosáhneme spravedlivou odměnu v nebi, kam nás předešel Ježíš... 

 

středa po 1. neděli v mezidobí, Pustějov, 16.1.2019, Žid 2,14-18 

List Židům nám dává zakusit Ježíšovo milosrdenství, když nám odpouští hříchy, ale i posilu při překonávání pokušení, neboť sám prožil utrpení. 

 

čtvrtek po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, 17.1.2019, Žid 3,7-14 

List Židům připomíná, že kvůli nevěrnostem a hříchům museli izraelité putovat 40 let po poušti, proto se máme vzájemně povzbuzovat v dobrém a ve víře. 

 

pátek po 1. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 18.1.2019, Žid 4,1-5.11 

List Židům uvažuje o radostném pozvání k věčnému odpočinku v Božím království. Boží království začíná již tu na zemi, kam můžeme vstoupit poslušností Božímu zákou… 

 

sobota po 1. nedělen v mezidobí, Pustějov, 19.1.2019, Žid 4,12-16 

List Židům nás učí nejen důvěře, ale i věrnosti Božímu slovu. Všichni budeme muset předstoupit před soudce, proto vyprošujme si už teď jeho milosrdenství…