1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 29.11.2016, Iz 11,1-10 

První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli světla a pokoje… 

 

středa po 1. adventní neděle, Pustějov, 30.11.2016, Iz 25,6-10 

Izaiáš hovoří o Bohu v obrazech: Bůh je jako hostitel, utěšitel a vysvoboditel. To vše se splní, neboť Bůh je věrný…

 

pátek po 1. adventní neděle, H.Životice 2.12.2016, Iz 29,17-24

I když možná nemáme ten pocit, ale Bůh stojí při těch slabších, utiskovaných a pokorných. Izrael byl v zajetí, ale i tam Bůh pro svůj lid chystá záchranu...

 

sobota po 1. adventní neděle, Pustějov, 3.12.2016, Iz 30,19-26

Další Izaiášovo proroctví naznačuje, že Bůh se smiluje nad svým lidem a přijde ho zachránit. Důležité je věřit mu i v těžkostech...