1. adventní týden

  • úterý po 1. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 2.12.2014, Iz 11,1-10
První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli radosti a pokoje…
 
  • středa po 1. adventní neděle, Pustějov, 3.12.2014, Iz 25,6-10
Izaiáš hovoří o Bohu v obrazech: Bůh je jako hostitel, utěšitel a vysvoboditel. To vše se splní, neboť Bůh je věrný…
 
  • čtvrtek po 1. adventní neděle, Kujavy, 4.12.2014, Iz 26,1-6
Izaiášovo proroctví formou písně na vítězství hovoří o Bohu, který zachraňuje a který stále stojí při svém lidu, pokud mu důvěřujeme…
 
  • pátek po 1. adventní neděle, H.Životice 5.12.2014, Iz 29,17-24
I když možná nemáme ten pocit, ale Bůh stojí při těch slabších, utiskovaných a pokorných. Izrael byl v zajetí, ale i tam Bůh pro svůj lid chystá záchranu...