1 adventní neděle A

1. ADVENTNÍ NEDĚLE A - Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.11.2016 

Iz 2,1-5 Ž 122 Řím 13,11-14 Mt 24,37-44 

Úryvek z knihy proroka Izaiáše ukazuje na horu s Hospodinovým domem, která bude stát nad vrcholky hor, vyvýšena nad pahorky... - Hora je symbolem moci, slávy, nedobytnosti a výlučnosti... Hora není pro každého. Na hoře nemůže nikdy stát velkoměsto, protože vrchol hory bývá nevelký a cesta k němu nepohodlná... Smysl hory je však v Hospodinově domě, proto je cílem cesty národů. - Na začátku adventní doby stojíme před takovou horou. Advent můžeme chápat v různých rovinách. Adventem můžeme nazvat nejen dobu, kterou v liturgickém roce každoročně prožíváme před Vánocemi; adventem je také náš život, protože na jeho konci je setkání s Kristem; adventem je rovněž historie celého lidského rodu, která jednou vyústí do věčnosti...; advent je cesta - abychom měli chuť cestovat, musíme mít cíl. Ten, kdo nemá cíl, je jen vandrákem... Čím je cíl hodnotnější, tím je na "vyšší hoře" a tím je také cesta k němu obtížnější. - Uvažujeme-li o cestách adventu, vidíme na hoře Boha - cíl nejvzácnější. Proto se nemůžeme divit, že cesta na tuto horu je tak strmá a obtížná... Ta cesta má být naším celoživotním povoláním. Odměnou na cestě je na jednu stranu nadhled, který nám umožňuje nahlížet na svůj život i svět z vyšší perspektivy a který je zdrojem naší naděje a optimismu; na straně druhé je to pohled na cíl, jenž je také odměnou... Ten, po němž toužíme – přichází, abychom my přicházeli k Němu... V evangeliu nám Ježíš dává k zamyšlení: Kdyby věděl hospodář, kdy přijde zloděj, jistě by bděl... – ale kdybychom věděli, ve který den přijde Pán, bděli bychom? Nebo bychom si říkali: „Než přijde, mám ještě čas...?“ - Člověk bdí buď kvůli věcem, kterých se moc bojí; nebo kvůli věcem, které moc miluje. Věci, které jsou mu lhostejné, jej ze spánku neruší... Bdí tedy buď ze strachu nebo z lásky. Zloděj patří do první kategorie. Do které kategorie pro mne patří Ježíš? - Bdění z lásky je jiné. Kdo miluje, bdí – bez ohledu na to, jestli zná nebo nezná den, či hodinu. Rozdíl spočívá v lásce. Přesně tak, jako v případě dvou lidí, kteří dělají to samé: Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána – proč, když oba dělají to samé? Rozdíl není v tom, co dělají; ale rozdíl spočívá v lásce... Někdy se jeví duchovní život jako dřina, aniž bychom viděli výsledek. Podívejme se dnes, po jakých horách se ve svém každodenním životě potulujeme. Kolik síly, času a umu věnujeme malým kopečkům s přízemními cíli! Ať nám adventní doba připomene, na kterou horu je třeba vystupovat a který cíl je hoden velikosti nesmrtelné duše člověka ...