1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2015
Na konci starého roku převažuje pohled zpět, hodnocení. - Nový rok otvírá prostor do budoucna; do něčeho, co je pro nás velká neznámá, vždyť nevíme, co nám přinese a jaký bude… - Uplynulý rok se vším všudy můžeme vědomě a v síle naprosté důvěry nechat Božímu milosrdenství; neboť minulost nemůžeme změnit; budoucnost ano… Tak jak minulost, stejně i neznámá budoucnost, ztrácí svou tísnivou nevyzpytatelnost ve chvíli, kdy řekneš: "Pane, nevím, co mě čeká, ale úplně mi stačí, že to víš Ty. S Tebou se není čeho bát, s Tebou se budoucnost stále jen otevírá k větší plnosti světla a pokoje." - Křesťan by měl na jedné straně prožívat naprostou odevzdanost do vůle Boží; na druhé straně vědět, že mnohé záleží od nás samých... Budoucnost přichází prostým plynutím času; zatímco skutečný růst a pohyb vpřed na cestě vlastního sebezdokonalování - to je výsledek náročné spolupráce člověka s Bohem… 
První den Nového roku je dnem slavnosti Panny Marie, Matky Boží. Není těžké uhodnout, proč. Ze všech stvořených bytostí v dějinách této planety nenajdeme nikoho lepšího, než je Maria, která dovedla přijmout a naplnit Boží vůli ve svém životě. Její Staň se! znamenalo počátek vtělení, počátek záchrany světa. Každý dobrý a požehnaný počátek čehokoli by měl začínat v tomto Mariině postoji; také počátek tohoto nového roku a každého dalšího, který přijde… 
Také dnes my všichni, mladí nebo staří, každý v tom svém stavu a úseku života, máme vyjádřit své staň se. Máme se s ní spojit v bezvýhradném sebedarování Bohu a bližním. A pak vždy bude platit: čeká mě dobrý rok, ať obsahuje cokoliv. Bude přínosem, bude ve znamení růstu, bude úsekem cesty, který mě přiblíží k cíli. I kdyby to byl rok tvrdých zkoušek, i kdyby to byl rok mé smrti… 
Ať se tato bohoslužba stane upřímným výrazem naší víry. Kéž je nám v tom vzorem Matka Maria - nejdokonalejší křesťanka, v tomto a v každém dni nového roku…