8. týden

26.02.2014 10:19
  • pondělí po 8. neděli v mezidobí, Bílovec, 3.3.2014, 1 Pt 1,3-9
        Petrův list je raně křesťanská katecheze a povzbuzuje k hluboké víře a naději i přes různé zkoušky a těžkosti, aby se         tak projevila láska ke Kristu. To všechno vede k spáse a radostné blaženosti….
 
  • úterý po 8. neděli v mezidobí, Bílovec, 4.3.2014, 1 Pt 1,10-16
        Apoštol Petr se ve svém listě ohlíží až k prorokům a hovoří, že pravé poznání je z DS a to má vést k jedinému: k         svatosti života…
 
 
 
přerušní posní dobou....