6. týden

17.02.2014 10:05
  • pondělí po 6. neděli v mezidobí, Bílovec, 17.2.2014, Jak 1,1-11
        Jakub píše svůj list pro židokřesťany rozptýlené po celé zemi. Tak, jako každý nový výrobek prochází zátěžovými testy, i Jakub hovoří o         zkouškách víry, které vedou k vytrvalosti a ta k dokonalosti…
  • úterý po 6. neděli v mezidobí, Bílovec, 18.2.2014, Jak 1,12-18
        Rozdíl mezi pokušením a zkouškou je v nasměrování: totiž pokušení směřuje k odloučení od Boha – je tedy zaměřeno proti nám, proto nemůže být         od Boha; kým zkouška je pro naše dobro a vede k posílení víry a tedy i k životu. Zkouška je božím darem.
  • středa po 6. neděli v mezidobí, Pustějov, 19.2.2014, Jak 1,19-27
        Apoštol Jakub píše důležité postřehy ohledně Božího slova. Abychom dosáhli blaženost, je potřebné slovo vnímavě poslouchat a uvádět do         života, tedy nechat se ním přetvářet…
  • čtvrtek po 6. neděli v mezidobí, Bílovec, 20.2.2014, Jak 2,1-9
        Apoštol Jakub nás vyzývá, abychom se nestávali soudci podle špatných zásad, ale abychom milovali svého bližního a nedělali rozdíly…
  • pátek po 6. neděli v mezidobí, Kujavy, 21.2.2014, Jak 2,14-26
        Jakub píše, že nestačí pouze věřit, protože „i zlí duchové věří“, ale máme svojí víru dokazovat skutky a tak si připravovat věčnou blaženost…
  • sobota po 6. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.2.2014, Jak 3,1-10
        Jakub se zamýšlí nad jazykem a přirovnává ho k uzdě, kormidlu i ohni. Jazykem můžeme ublížit ale raději ním máme chválit…