5. týden

10.02.2014 11:11
  • úterý po 5. neděli v mezidobí, Kujavy, 11.2.2014, 1 Krl 8,22-30
        Chrám je postavený, archa přenesena a Boží přítomnost uprostřed... Šalamounova modlitba chvály je zároveň i prosbou, aby Bůh sám posvětil         místo  chrámu.
  • středa po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.2.2014, 1 Krl 10,1-10
        Bůh daroval Šalamounovi moudrost. Královna ze Sáby, ačkoli pohanka, v ní viděla Šalamounovu velikost, ale zároveň se stala i předmětem Boží         oslavy…
  • čtvrtek po 5. neděli v mezidobí, Bílovec, 13.2.2014, 1 Krl 11,4-13
        Šalamoun byl obdařen moudrostí, ale předci se nechal svést od Boha. Tak začal politický i náboženský rozklad říše…
  • pátek po 5. neděli v mezidobí, DPS, Kujavy, 14.2.2014, 1 krl 11,29-32
        Šalamoun se prohřešil proti víře v Bohu. Prorok Achijáh se stal vykonatelem boží vůle a rozdělil severní království od jižného…
  • sobota po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.2.2014, 1 Krl 12,26-32
        Náboženský úpadek v severním království byl veliký. Od Betelu až k Danu byl náboženský rozkol: býčky, falešní kněží, svátek… To všechno         vedlo až k vyhubení Jorobeamova domu…