24. týden v mezidobí

17.09.2014 16:19
  • úterý po 24. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 16.9.2014, Lk 7,11-17
Přeji sobě i vám, abychom se nechali Kristem a jeho evangeliem tak proniknout, že při setkáni s jinýma by o nás mohlo platit to dnešní: „Bůh navštívil svůj lid“…
 
  • středa po 24. neděli v mezidobí, Pustějov,  17.9.2014, 1 Kor 12,31-13,13
Pavel ve svém známém hymnu vyjmenoval až 17 podob konkrétní lásky. Každý sám jsi odpovězme, kde mám největší nedostatky já?
 
  • čtvrtek po 24. neděli v mezidobí, Kujavy, 18.9.2014, Lk 7,36-50
Evangelijní příběh nás učí, že vztah mezi  láskou a odpuštěním je dvojí: Láska odpouští, ale i naopak: odpuštění je motivem lásky. Proto hledejme přes den různé příležitosti k upřímné lásce a tak si vyprošujme odpuštění.
 
  • pátek po 24. neděli v mezidobí, Hl.Životice 19.9.2014, Lk 8,1-3
Ptám se: není to super, že máme Boha, který nás má tak rád, že nemusíme my chodit za ním, ale že on přichází k nám? Že nám nabízí spásu, což je evangelium nebo-li radostná zvěst? – I touto mši svatou mu projevme svoji vděčnost…
 
  • sobota po 24. neděli v mezidobí, Pustějov, 20.9.2014, 1 Kor ,35-49
První čtení poukazuje na jedinečnost a celistvost naší pozemské existence. Je namířeno proti řeckému duálnímu principu v protikladu k hebrejskému, a tedy i biblickému myšlení, totiž, že ne jen duše, ale i naše tělo bude jednou vzkříšeno…