21. týden v mezidobí

25.08.2014 08:35
  • pondělí po 21. neděli v mezidobí, Bílovec, 25.8.2014, 2 Sol 1,1-12
Začátek listu Soluňanům je Pavlova modlitba za zdejší církev, chválí jejich víru, lásku i vytrvalost v souženích. Kéž i naše víra se projevuje skutky. 
 
  • čtvrtek po 21. neděli v mezidobí, H.Životice, 28.8.2014, 1 Kor 1,1-9
Pavel v úvodu svého listu Korinťanům chválí za povolaní ku svatosti, které od všech pokřtěných vyžaduje celoživotní úsilí a očekávání druhého Ježíšova příchodu.
 
  • pátek po 21. neděli v mezidobí, Kujavy 29.8.2014, 1 Kor 1,17-25
Pavel v listě Korinťanům uvažuje o kříži. Ten rozděluje, ale i sjednocuje; je boží moc a moudrost; je symbolem spásy pro všechny…
 
  • sobota po 21. neděli v mezidobí, Pustějov, 30.8.2014, 1 Kor 1,26-31
Korynt se považoval za město vzdělanců, a přeci Bůh si povolal do církve i mnoho nevzdělaných; protože před Bohem není důležité poznání, ale živá víra a láska…