20. týden v mezidobí

19.08.2014 10:04
  • úterý po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, 18.8.2014, Ez 28,1-10
Blahobyt je příjemný, ale Ezechiel ho používá k hrozbě, že Bůh posílá na člověka neštěstí, aby se vzpamatoval…
 
  • středa po 20. neděli v mezidobí, Pustějov,  20.8.2014, Ez 34,1-11
Izrael je ve vyhnanství a prorok Ezechiel mu vlévá naději, že Bůh sám se ujme svého lidu a bude ho vést…
 
  • čtvrtek po 20. neděli v mezidobí, H.Životice, Bílovec, 21.8.2014, Ez 36,23-28
Lid opouští Boha, ale i přesto Bůh lid neopouští. Ezechiel hovoří o novém srdci, které Bůh dá svým věrným…
 
  • pátek po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, Bílovec 22.8.2014, Ez 37,1-14
Lid je ve vyhnanství. Ezechielův obraz o obživlých kostech je nadějí pro Izrael, že Bůh ho znovu obnoví a dál bude jeho Bohem…
 
  • sobota po 20. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.8.2014, Ez 43,1-7
Ezechiel spolu s vyvoleným lidem prožil vyhnanství a teď, stejně jako na začátku jeho působení, má vidění chrámu s ujištěním, že bude znovu obnoven. Znamená, že Bůh na lid nezapomněl.