2. týden

22.01.2014 08:19
  • úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, 21.1.2014, 1 Sam 16,1-13
        Bůh sice zavrhl Saula, ale vyvolil si jeho nástupce a tak v pomazání Davida za krále začíná nová dynastie, z které o 1000 let později se narodí         Ježíš…
  • středa po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 22.1.2014, 1 Sam 17,32-51
        Davidova odvaha není jeho, ale pochází z pevné víry a zakotvení v Bohu. Jenom s Bohem: co můžeme změnit změníme; a co nemůžeme změnit,         aspoň máme sílu to přijmout…
  • čtvrtek po 2. neděli v mezidobí, Bílovec, 23.1.2014, 1 Sam 18,6-9.19,1-7
        Podivuhodné přátelství Jonatana a Davida potvrzuje základní vlastnost přátelství: a to chtít dobro tomu druhému; ale jen pokud je vzájemné,         může růst…
  • pátek po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, 24.1.2014, 1 Sam 24,3-21
        Davidova velikost se projevuje v úctě a odpuštění vůči Saulovi. Bůh mu za to žehná.
  • sobota po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 25.1.2014, 2 Sam 1,1-27
        David se neraduje ze Saulove smrti, dalo by se říci ze smrti svého soka, ale modlí se za něho a ozpěvuje jeho dobré vlastnosti…