17. týden v mezidobí

22.07.2014 13:55
  • pondělí po 17. neděli v mezidobí, Bílovec, 29.7.2014, Jer 13,1-11
Symbolické úkony proroka Jeremiáše ukazuje vyhnanství ne jako trest, ale jako důsledek špatného jednání a případně i jako nápravný prostředek…
  • úterý po 17. neděli v mezidobí, Bílovec, Kujavy, 29.7.2014, Jer 14,17-22
Jeremiášova modlitba nebo žalozpěv je vyznáním vin ale i důvěra v Boží milosrdenství a pomoc…
  • středa po 17. neděli v mezidobí, Bílovec, Pustějov,  30.7.2014, Jer 15,10-21
Prorok Jeremiáš se cítí být osamocený a všemi odvrhovaný. Bůh ho však vyzývá k vytrvalosti, protože On je s ním…
  • čtvrtek po 15. neděli v mezidobí, H.Životice, Bílovec, 31.7.2014, Jer 18,1-6
Ačkoli Bůh je všemohoucí a může se chovat jako hrnčíř ke své hlíně, nechová se tak, neboť dal člověku největší dar – svobodu. Správnou odpovědí člověka na svobodu by měla být láska…
  • pátek po 17. neděli v mezidobí, Kujavy 1.8.2014, Jer 26,1-9
Prorok nemůže mluvit jinak, než mu Bůh přikáže. Jeremiáš ačkoli poslechl Boha a chtěl lidu jen to nejlepší, přeci ho nikdo nechtěl pochopit a všichni ho jen nenáviděli…
  • sobota po 17. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.8.2014, Jer 26,11-24
Cílem procesu s Jeremiášem měla být jeho smrt, ale on si je vědomí, že slova pocházejí od Boha a nejsou namířeny proti lidu, nýbrž na jeho záchranu…