16. týden

22.07.2014 10:42
  • úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy, 22.7.2014, Mich 7,14-20
Micheášova modlitba opěvuje Boží milosrdenství a pomoc. Prosebník pohlíží na minulost a tam čerpá naději do budoucna….
  • středa po 16. neděli v mezidobí, Pustějov,  23.7.2014, Jer 1,1-10
„Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě“. - Nikdo z nás se nenarodil jen tak náhodou, ale každý jsme tu pro určité poslání. Je proto důležité toto poslání objevit a snažit se naplnit….
  • pátek po 16. neděli v mezidobí (sv.Jakub), Kujavy, Bílovec 25.7.2014, Jer 3,14-17
Podle slov proroka Jeremiáše, je důležité „vrátit se k Pánovi“  a „nechodit v zatvrzelosti svého zkaženého srdce“, protože jen pravé pokání může přinášet požehnání…
  • sobota po 16. neděli v mezidobí, Pustějov, 26.7.2014 (nebylo), Jer 7,1-11
Už Jeremiáš vytýkal svým současníkům, že ke spáse nestačí pouhý obřad, nebo chrám; naopak důležitá je celková změna smýšlení…