15. týden

15.07.2014 10:28
  • úterý po 15. neděli v mezidobí, Kujavy, 15.7.2014, Iz 7,1-9
Izaiáš předpovídá, že Judsko by mohlo být zničeno, pokud se neobnoví víra v Boha, neboť on je jediný spolehlivý spojenec: „jestliže neuvěříte, neobstojíte.“
 
  • středa po 15. neděli v mezidobí, Pustějov,  16.7.2014, Iz 10,5-16
Bůh sice použil asyrského krále k trestání izraele za odpad od víry, ale ani tento král nezůstane bez trestu a zničena bude jeho pýcha…