14. týden

05.07.2014 12:54
  • pátek po 14. neděli v mezidobí (sv. Benedikt), Kujavy, Bílovec 11.7.2014, Oz 14,2-10  

Izrael, podle proroka Ozeáše, je lidem božím, proto ani modly ani jiné národy mu nepomohou, ale jedině pokud se národ obrátí k Bohu bude zachráněn…

  • sobota po 14. neděli v mezidobí, Pustějov, 12.7.2014, Iz 6,1-8  

„Svatý, svatý, svatý…“  je pro Izaiáše Bůh, který ho povolal k těžkému úkolu proroka a poslal mezi svůj lid, aby ho napravoval…