13. týden

01.07.2014 15:47
  • úterý po 13. neděli v mezidobí, Kujavy, 1.7.2014, Am 3,1-12  

Prorok připomíná Izraelu vysvobození z Egypta, které má vést k vděčnosti a příklonu k Bohu; ježe lid na to zapomíná, proto má čekat trest, který ho má obrátit…

  • středa po 13. neděli v mezidobí, Pustějov, Bílovec 2.7.2014, Am 5,14-24  

To, co později vyslovil Ježíš, že „nevejde do nebeského království ten, kdo mi říká Pane, Pane…“ - opisuje již prorok Amos a pranýřuje tak rozpor v chování a modlení…

  • čtvrtek po 13. neděli v mezidobí (sv.Tomáš), Bílovec, 3.7.2014, Am 7,10-17  

Úkol proroka nebyl jednoduchý; pro hrozby musel stále utíkat, ale i tak zůstává věrný Pánovu slovu a hlásá to, co musí, v tomto případě trest a vyhnanství…

  • sv. Cyril a Metoděj, Pustějov, Kujavy, 5.7.2014
    Při vstupní bráně do našich národních dějin shledáváme dva vynikající učence. Nikoli tyrany, nikoli dobyvatele, ale muže osvíceného ducha. To je fakt opravňující k jisté hrdosti. - Vždyť náš národ měl vlastní písmo a knihy dřív než většina ostatních evropských národů. Srdce kontinentu se zásluhou svatých Cyrila a Metoděje stalo kolébkou slovanského písemnictví. Ve svatém Cyrilu a Metodějovi stojí před námi osobnosti mimořádného formátu, špičkoví vzdělanci, učenci, z jejichž díla si nejtrvalejší platnost zachovala právě ta část, kterou vykonali na Moravě anebo v souvislosti s moravskou misí…
    Odborník rozumí, umí a ví. Osobnost naslouchá, poslouchá a miluje. Takovými byli a jsou sv. Cyril a Metoděj. I když se snadno stárne a leccos vypadne z módy, svatí nestárnou. Je jedno, v jakém století či tisíciletí jsou. Mají ducha a my k nim proto máme úctu. Úcta, to je pokračování a následování. - Neprosazují se za každou cenu. Pracují a modlí se ... Jsou věrní, a věrnost znamená nést víru, tam, kde by to člověk vzdal…