11. týden

17.06.2014 10:48
  • úterý po 11. neděli v mezidobí, Kujavy, 17.6.2014, 1 Krl 21,17-29
Bůh je spravedlivý a milosrdný. Eliáš má nepříjemný úkol: oznámit Achabovi trest za hřích, avšak jeho upřímné pokání může tento trest zmírnit…
  • Boží Tělo, Pustějov, Kujavy, 19.6.2014,
Žijeme v uspěchané době, na nic a nikoho nemáme čas… Ale když vstoupíme do kostela, najednou jako bychom se ocitli v jiném světě. Všechen ten hluk a shon ulice hučí jenom z dálky a šumí jako vítr v korunách stromů... V kostele je ticho, je v něm pokoj. Před hlavním oltářem svítí červené světlo. To světlo připomíná, že zde v kostele není mrtvo; upozorňuje, že je zde živý Bůh. V té nehybné Hostii je plno života. Je tam Ježíš. Bere na sebe podobu chleba, skrývá se v něm, aby v nás pak mohl žít. Pro naše oči je to neživá věc, je to jen chléb. Ale nedejme se klamat. Tady je zdroj života. Bůh je a chce být s námi. On si vždycky dovede najít cestu, jak působit ve světě. K Mojžíšovi mluvil z hořícího keře. Pak mluvil skrze svého Syna Ježíše lidskou řečí. Potom si vybral dvanáct apoštolů, aby skrze ně proměňoval chléb ve své Tělo a víno v Krev; abychom přijímáním Těla a Krve Kristovy v sobě oživovali Boží život, který nám byl dán při křtu… 
Pane, můžeš být milován, ale nemůžeš být pochopen! Jenom láskou mohu obsáhnout, co je nemožné jinými prostředky. Jenom věřící láskou tě mohu najít. Jenom věřící láskou tě mohu poznat. Jenom věřící láskou tě mohu mít. Ježíši, otvírám se tvé lásce, abych tuto lásku mohl šířit dál…
  • sobota po 11. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.6.2014, 2 Krn 24,17-25
Hřích plodí jenom hřích. Odvrácení od Boha přineslo až krveprolití. Tak byl zabit kněz Zachariáš, později i samotný král…