10. týden

10.06.2014 13:31
  • úterý po 10. neděli v mezidobí, Kujavy, 10.6.2014, 1 Krl 17,7-16
Vdova ze Sarepty byla zachráněna, neboť také zachránila Eliáše. Ježíš její příběh použil jako příklad víry oproti nevěře vyvoleného lidu.
 
  • středa po 10. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.6.2014, 1 Krl 18,20-39
Oheň je symbolem očištění. Lid měl poznat, že na nově obnoveném oltáři jde o oběť jedinému a pravému Bohu, aby tedy lid uvěřil a obrátil se…
 
  • čtvrtek po 10. neděli v mezidobí, Bílovec, 12.6.2014, 1 Krl 18,41-46
Když lid na hoře Karmel viděl Eliašovu oběť a uvěřil Bohu; mohl konečně Bůh znovu po třech letech zkropit zemi vláhou…
 
  • pátek po 10. neděli v mezidobí, Kujavy, 13.6.2014, 1 Krl 19,9-16
Mojžíš na vrchu Choreb za bouřky a ohně dostal desatero. Eliáš, na rozdíl od Mojžíše - ve vánku, se na stejném místě osobně setkává s Bohem. Nádherná je však Eliášova věta: „Planu horlivostí pro Hospodina…“
 
  • sobota po 10. neděli v mezidobí, Pustějov, 14.6.2014, 1 Krl 19,19-21
Elizeus měl své živobytí, ale přesto neváhal všechno opustit, stát se prorokem a následovat Eliáše, kterého postupně úplně nahradil…