1. týden

13.01.2014 16:35
  • úterý po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, 14.1.2014, 1 Sam 1,9-20

        Annina vytrvalost v modlitbě je korunována božím požehnáním v podobě syna Samuela, který se stane jednou z nejvýznamnějších postav SZ…

  • středa po 1. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.1.2014, 1 Sam 3,1-20

        Samuel, ačkoli byl ještě chlapec, Božímu hlasu pozorně naslouchal a nedopustil, aby jeho slovo přišlo nazmar…

  • čtvrtek po 1. neděli v mezidobí, Bílovec, 16.1.2014, 1 Sam 4,1-11

        To, že Bůh není „modlitebný automat“ vidíme i z dnešního čtení, kdy si izraelité bláhově mysleli, že archa je zachrání, ale Bůh dopustil jejich         porážku, aby je vychovával…

  • pátek po 1. neděli v mezidobí, Kujavy, 17.1.2014, 1 Sam 8,4-22
        Izrael zavrhl Boha a chtěl krále. – Často nás ovládají různé tužby, ale ne všechno nám prospěje. Bůh však, ačkoli to ví, nechává nám svobodu…
  • sobota po 1. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.1.2014, 1 Sam 9,1-19
        I když Izrael svým způsobem „zavrhl“ Boha, Bůh je neopouští a dá pomazat za krále Saula, aby chránil svěřený lid…