MEZIDOBÍ

34. neděle (Krista Krále)

34. neděle v mezidobí B, Krista Krále,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.11.2015 Dan 7,13n    Ž 93    Zjv 1,5-8    Jn 18,33-37 Slavnost Ježíše Krista Krále není projevem prázdného triumfalismu. Ne-staví Krista mezi světské panovníky, kterým by měl...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí B (použito z 2006),  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.11.2015 Dan 12,1-3    Ž 16    Žid 10,11-18    Mk 1324-32 Dnešní Boží slovo mluví o katastrofách - ale přesto je radostnou zvěstí, že náš život nespěje jen k smrti, ale i k...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí B + slavnost sv.Martina v Tošovicích, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.11.2015 1 Kr 17,10-16    Ž 146    Žid 9,24-28    Mk 12,38-44, Mt 25,31-46 Obě části dnešního evangelia jsou vlastně spojeny jen heslem "vdova". Druhá část vytváří...

2.11. Všech věrných zesnulých

vzpomínka na věrné zesnulé,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 2.11.2015 Dnes máme i den „smutku“ (protože vzpomínáme na ti, které jsme měli rádi a už tady nejsou);    ale dnes máme i den „radosti“ , neboť věříme, že život se smrtí nekončí... - Je možné však i namítnout:...

1.11. Všech svatých

31. neděle v mezidobí B – Všech svatých,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.11.2015 Zjv 7,2-14    Ž 24    1 Jn 3,1-3    Mt 5,1-12 Možná Slavnost všech svatých vyvolává mnoho otázek. Je to slavnost "jen" těch, které vidím v kalendáři a jejichž jména...

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.10.2015 Jer 31,7-9    Ž 126    Žid 5,1-6    Mk 10,46-52 Slepý žebrák Bartimeus volá: „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ A když ho lidé okřikují, aby mlčel, křičí ještě víc... Ježíš se zastavil. Ježíš...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí B, Lysůvky, Sviadnov 18.10.2015 Iz 53,10n    Ž 33    Žid 4,14-16    Mk 10,35-45 V prvním čtení slyšíme prorocká slova o Služebníku, který svým dobrovolným utrpením zachrání mnohých... Evangelium hovoří o službě. Dnešnímu úryvku však...

28.týden v mezidobí

28. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 11.10.2015 Mdr 7,7-11    Ž 90    Žid 4,12n    Mk 10,17-30 I my se možná často podobáme člověku z dnešního evangelijního příběhu. I my přicházíme za Pánem v dobré vůli milovat ho a žít s ním. I my,...

27. neděle v mezidbí

27. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.10.2015 1 M 2,18-24 Ž 128 Žid 2,9-11 Mk 10,2-16 Dnešní biblické texty nás vedou k správnému pochopení plánů Božích. Starozákonní příběh prvního čtení nám obrazně líčí důstojnost, rovnost a funkci ženy. Úryvek radostné novozákonní...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí B (+ sv.Michal), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 27.9.2015 4 M 11,25-29 Ž 19 Jak 5,1-6 Mk 9,38-48 Pán Ježíš dnes jasně definuje hřích a jak zacházet s pokušením, abychom do hříchu neupadli. Říká, že hřích je velká špatnost. Kdo by kohokoli naváděl ke hříchu, pro toho by...

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

mezidobí (týden)

22. týden v mezidobí

úterý po 22. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 1.9.2015, 1 Sol 5,1-11 Tak, jako Soluňané, i my máme být bdělí a vždy připraveni na příchod Krista, abychom pak s ním mohli přebývat věčně v blaženosti…   středa po 22. neděli v mezidobí, Pustějov, 2.9.2015, Kol 1,1-8 Každý...

21. týden

úterý po 21. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 25.8.2015, 1 Sol 2,1-8 Život podle evangelia je náročný. Tak jako Pavel se nedal zastavit těžkostmi, i my máme mít upřímnou lásku a horlivost, aby naše svědectví bylo hodnověrné…   středa po 21. neděli v mezidobí, Pustějov,...

20. týden

úterý po 20. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 18.8.2015, Sdc 6,11-24 Povolání Gedeona je příkladem toho, že Bůh si volí zdánlivě „nevhodné“ lidi, aby více vyniklo Boží jednání a ukázala se jeho síla…   středa po 20. neděli v mezidobí, Pustějov, 20.8.2015, Sdc 9,6-15...

19. týden

úterý po 19. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 11.8.2015, 5 M 31,1-8 Vůdcové, jako byl Mojžíš či Jozue, jsou potřební, ale je to především Bůh, který nepřestává vést svůj lid i jednotlivce, včera i dnes…   středa, 5M, 34,1-12 Mojžíš byl bezpochyby velkou SZ postavou....

18. týden v mezidobí

úterý po 18. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 4.8.2015, 4 M 12,1-13 Mojžíš se dočká napadení i ze strany svých nejbližších. Není řečeno, že kritika je zlá, ale musí být konstruktivní. Bůh je potrestal, protože jejich chování mohlo destabilizovat celou společnost…    středa...

17. týden v mezidobí

úterý po 17. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 28.7.2015, 2 M 33,7-11 Mojžíš měl privilegium setkávat se s Bohem tváří v tvář. V Kristu je každý z nás pozván k osobnímu a hlubokému setkávání s Bohem. A Bůh se s námi nejen setkává, ale přebývá skrze DS v našem...

16. týden v mezidobí

úterý po 16. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 21.7.2015, 2 M 14,21-15,1 Bůh nevysvobodil lid pouze jednou – z egyptského otroctví, anebo přechodem pře moře, ale dělá to neustále, dobrovolně a z lásky. Také i náš život - malé i velké zázraky, je neustálým důtkazem Boží...

15. týden v mezidobí

úterý po 15. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 14.7.2015, 2 M 2,1-15 Řeka Nil je symbolem chaosu a smrti. Bůh dává spásu. Mojžíš je zachráněn, aby pak sám zachraňoval svěřený národ…   středa po 15. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.7.2015, 2 M 3,1-12 Bůh se zjevuje Mojžíšovi v...

14. týden v mezidobí

úterý po 14. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 7.7.2015, 1 M 32,23-33 Tak jako Jakub, i každý z nás musí ve svém duchovním životě bojovat. Aby však získal Boží požehnání, nesmí se vzdát a musí být věrný…   středa po 14. neděli v mezidobí, Pustějov, 8.7.2015, 1 M 41,55-57 Tak...

13. týden

sv. Petr a Pavel, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 29.6.2015 Položím vám otázku: Podle čeho poznáte svatých Petra a Pavla? - Asi odpovíte - Pavel drží knihu, protože je Učitelem národů; a má také u sebe meč, protože jím byl popraven pro víru v Krista. - Znakem sv. Petra jsou klíče nejvyšší...

Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>

VELIKONOCE

seslání DS

SESLÁNÍ DS B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.5.2015, Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15 U Boha neexistuje ani čas ani prostor, přesto dnes si připomínáme, že Duch Svatý byl dán tomuto světu, ale i okamžik, kdy se prvně lidé otevřeli Du-chu a přijali ho. Pro apoštoly to byl a pro nás...

7. velikonoční neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2015, Sk 1,15-26 Ž 103 1Jn 4,11-16 Jn 17,11-19 V evangeliu jsme slyšeli Ježíšovu modlitbu za nás a za svět. Svět, ve kterém žijeme, není a nebude ideální, to dobře víme. Ježíš za nás prosí Otce, aby nás chránil od zlého. Ale nevyvádí...

6. velikonoční neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.5.2015, Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 Blížíme se k svatodušním svátkům, a tak první čtení staví do popředí Ducha Svatého a jeho obdarování. Druhé čtení a evangelium mají výraznou společnou myšlenku: vzájemnou lásku....

5. velikonoční neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Děrné, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.5.2015   Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 V dnešním podobenství je především překrásné ujištění, že jsme v něčem zakořenění. Že po narození nejsme odkázáni jen sami na sebe, že nejsme stvořením nepochopitelného...

4. velikonoční neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B Bílovec, D.Benešov, Zábřeh, 26.4.2015   Sk 4,8-12 Ž 118 1 Jn 3,1-2 Jn 10,11-18 V dnešním evangeliu jsme slyšeli: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ - Nikde Ježíš sám o sobě nehovoří tak jasně, i když v přirovnání, čím je a chce pro...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 19.4.2015 Sk 3,13-19 Ž 4,2-9 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48 Jak jsme slyšeli v evangeliu, Emauzští učedníci se právě vrátili k jedenácti a jiným, co byli s nimi a povídají jim, co viděli, co se stalo. Jedenácti vyprávěli, jak se Pán zjevil...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 12.4.2015, Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31,  Dnešní den prožíváme neděli Božího milosrdenství. – V evangeliu jsme slyšeli trojitý Ježíšův pozdrav: „pokoj vám“. - Tomáš je skeptik, nedá (v uvo-zovkách) na "povídačky". Je realista,...

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 5.4.2015, Jn 20,1-9 Slavíme dnes neděli Vzkříšení, tedy největší svátek církevního roku. Ukřižovaný Kristus zvítězil. Vzkříšením Bůh potvrdil, že Ježíš Nazaretský je vskutku tím pravým a jediným Mesiášem, který přišel, aby spasil celý svět....

Záznamy: 1 - 8 ze 8

velikonoční období

7. velikonoční týden

pátek po 7. neděli velikonoční, H.Životice, 22.5.2015, Sk 25,13-21 Pavel je sice nevinný, ale přeci je souzen, podle slov Felixa, za „spornou otázku“, jenomže kdyby Kristus nevstal z mrtvých, marná by byla i celá naše víra…   sobota po 7. neděli velikonoční, Pustějov, 23.5.2015, Sk...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 12.5.2015, Sk 16,22-34 Pavlova odpověď z prvního čtení je adresovaná i pro nás, posluchače 21. století: „uvěř v Pána Ježíše, a  dojdeš spásy….“   sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov,16.5.2015, Sk 18,23-28 Jméno...

5.velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 5.5.2015, Sk 14,19-28 Pavel v Antiochii končí svoji první misijní cestu, mezitím je kamenován, ale i to snáší pro Krista, aby se jeho poselství šířilo…   středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 6.5.2015, Sk 15,1-6 Pavel skončil...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.4.2015, Sk 11,19-26  Smrtí sv.Štěpána se sice začalo pronásledování křesťanů, ale na druhé straně napomohlo šíření víry i na dalších územích. Tak se Antiochia stává místem, kde prvníkrát nazvali věřící...

3. velikonoční týden

pondělí po 3. neděli velikonoční, Bílovec, 20.4.2015, Sk 6,8-15 Na přímluvu sv. Štěpána si vyprošujme pro náš každodenní život sílu DS pro naše rozhodování a to, abychom kráčeli ve světle a byli pro jiné „anděly“…   úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 21.4.2015, Sk...

2. velikonoční týden

úterý po 2. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 14.4.2015, Sk 4,32-37 Ježíš vstal z mrtvých. Jak se dovídáme z evangelia, víra v něho otvírá možnost narodit se znova, tedy z DS a tak mít život věčný…   čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 16.4.2015, Sk 5,27-33 Ježíš...

1. velikonoční týden

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 7.4.2015, Sk 2,36-41 Postní dobou jsme se připravovali na velikonoce, na obrácení. Teď můžeme Bohu vzdávat chválu za dar vykoupení...   středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 8.4.2015, Sk 3,1-10 První čtení nás povzbuzuje, že...

trídům

Zelený čtvrtek, Hl. Životice, 2.4.2015 Dnešní večer připomíná ustanovení Eucharistie, služebného kněžství a přikázání bratrské lásky.  Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje nás, abychom se mohli účastnit jeho hostiny; a bere na sebe...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

PůST

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 22.3.2015   (4.tématická o Eucharistii) Jako předposlední téma v cyklu budeme dnes uvažovat o: „EUCHARISTII A EVANGELIZACI“.   Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.3.2015   (3.tématická o Eucharistii) Jako třetí téma, o kterém budeme dnes uvažovat je: „EUCHARISTIE A SOLIDARITA“. Lhostejnost a individualismus je rakovinou naší doby. – Naopak, Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti...

3. postní neděle

3. postní neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 8.3.2015   (2.tématická o Eucharistii) Druhá téma, o které budeme dnes uvažovat je „EU-CHARISTIE A SPOLECENSTVI“. Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů: na prvním místě jde o společenství s Bohem, který...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 1.3.2015   (1.tématická o Eucharistii) Minulou neděli listem od o.biskupa jsme byli uvedeni do postní doby ve spojení s tématem eucharistie. Několik neděl se budeme tedy zabývat eucharistií. Dnes budeme uvažovat o eucharistii a...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

postní období

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy 31.3.2015, Iz 49,1-6 Povolání každého proroka (tak i Izaáše) je tvrdé a úspěch malý, ale důležité je plnění poslání a to i přes hranice vlastního lidu…   středa svatý týden, Pustějov, 1.4.2015, Iz 50,4-9 Z prvního čtení se dovídáme, že Pán je vždy věrný a...

5. postní týden

Zvěstování PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2015 (5.tématická o Eucharistii) Dnes o svátku Zvěstování PM zakončíme náš tématický celek uvažováním o: „EUCHARISTII A MARII“. Vstupme do školy svatých, a učme se na jejich příkladu opravdové eucharistické úcty. Mezi svatými, Maria se...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 17.3.2015, Ez 47,1-12 Voda je symbolem očištění ale i požehnání. To, že voda v prvním čtení vytéká z chrámu, znamená, že všechno požehnání je od Boha; on ho chce vždy s hojností vylít, jen člověk musí být ochoten se obrátit k Bohu…   sv.Josef,...

3. postní týden

úterý po 3. postní, Kujavy,Hl.Životice 10.3.2015, Dan 3,25-43 V prvním čtení jsme si vyslechly nádhernou Azariášovu modlitbu. Podčárnu jen některé momenty: nevzdaluj od nás své milosrdenství…, přijmi nás pro pokoru ducha…, celým srdcem tě následujeme…, hledáme tvou tvář…, dej slávu svému...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2015, Iz 1,10-20 Začátek knihy proroka Izaiáše je jako úvod do celé knihy, neboť posláním proroka je burcovat lid a vést ho k obrácení, to pak vede ke spravedlivosti a milosrdenství…   středa po 2. postní, Pustějov, 4.3.2015, Jer 18,18-20...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 24.2.2015, Iz 55,10n Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…   středa po 1. postní, Pustějov, 25.2.2015, Jon 3,1-10 Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a dává mu...

patek po Pop.středě

pátek po popelci, Hl.Životice, Pustějov 20.2.2015, Iz 58,1-9 První čtení dává do kontrastu vnější a vnitřní projevy půstu, přičemž vyjmenovává odřeknutí se zla a egoistické zotročení jiného, vynalézavou lásku a odpuštění, …). Když takto člověk postupuje, Bůh ho uzdravuje a dává mu své...

Popeleční středa

popeleční středa Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 18.2.2015   Dnes slavnostně vstupujeme do postní doby. Jaká je její náplň a proč vlastně je? – Abychom ji lépe pochopili, podívejme se na konec – tedy Velikonoce, protože na ní je postní doba přípravou. Ty jsou ústředními svátky...

Záznamy: 1 - 8 ze 8

Vánoce

půlnoční

půlnoční (v noci), Pustějov, H.Životice, 24.12.2014, čtení z vigilie a evangelium z noci Zdá se, že dnes při různých zprávách ze světa spíše převládají zprávy horší nad těmi dobrými. Ale nám má být jasno, že křesťanství vždy a za všech okolností znamená věrnost jedné zprávě, která má název...

Boží narození

Narození Páně (den), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2014 Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost svého milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela malým a slabým. Stvořitel...

sv.Štěpán

sv. Štěpán, Hl.Životice, 26.12.2014 Skutky apoštolů nás informují o smrti prvomučedníka Štěpána. Byl plný darů Ducha Svatého, kazatelské moudrosti a evangelijní síly, s níž zvěstoval radostnou zvěst. - Závěrečná část odvážného Štěpánova vystoupení před staršími a představenými lidu spolu se...

sv. Rodiny

sv.Rodina, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.12.2014, 1 M 15,1-6,21,1-3 Ž 105 Žid 11,8-19 Lk 2,22-40 Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, ale i rodinnými svátky… Ačkoli Ježíšův život byl podivuhodný od prvních vteřin jeho exis-tence,...

1.1.

1.1. PM Bohorodičky, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2015 Na konci starého roku převažuje pohled zpět, hodnocení. - Nový rok otvírá prostor do budoucna; do něčeho, co je pro nás velká neznámá, vždyť nevíme, co nám přinese a jaký bude… - Uplynulý rok se vším všudy můžeme vědomě a v síle...

2. neděle po Narození

2. neděle po narození, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 4.1.2015 Sir 24,1-16 Ž 147 Ef 1,3-18 Jn 1,1-18 Mezi otázky, které si někdy v živote klademe, patří i otázka: Jaký to má všechno smysl? Abychom pochopili hloubku Vánoc, musíme se zamyslet nad slovy apoštola Jana z dnešního evangelia. On ve...

Zjevení Páně

Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2015 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Když něco srovnáváme, použijeme slovo „kontrast“. Chceme nim vyjádřit něco zcela odlišné, opačné nebo protikladné. - S kontrastem se setkáváme i v Matoušově vyprávění, které jsme si vyslechli v dnešní...

týden po 2. neděli po Narození

čtvrtek po 2. neděli po narození, Kujavy 8.1.2015, 1 Jn 4,7-10 Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, „protože láska je z Boha“…   pátek po 2. neděli po narození, H.Životice...

Křest Páně

Křest Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 11.1.2015 Iz 55,1-11 1 Jn5,1-9 Mk 1,6-11   Tento svátek je především epifanií neboli zjevením Kristovy osoby. Východní liturgie právem řadí tento svátek ke zjevení mudrcům a k zázraku na svatbě v Káně, kde je řečeno, že "Ježíš zjevil svou slávu,...

Záznamy: 1 - 9 ze 9

ADVENT

4.adventní

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 21.12.2014 2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38 Často prožíváme jak své radosti a naděje, tak i své nezdary, bolesti a strachy jako izolované události. Nejsou však izolované. - Všechny dnešní texty nabízejí možnost zasadit událost víry...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 14.12.2014 Iz 61,1-11   Lk 1,46-54   1 Sol 5,16-24   Jn 1,6-28 Ve společnosti, která má plnou hlavu zdravého sebevědomí; asertivity; umění prosadit se; úspěchu; zdravých ambicí; nebo sebedůvěry; jistoty ve...

2.advetní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B (pouť v Hl. Životicích),  Pustějov, Kujavy 7.12.2014,  Iz 40,1-11   Ž 85   2 Pt 3,8-14   Mk 1,1-8 Očekávání je společné všem, kdo uvěřili, lidem starozákonním i novozákonním. V podstatě bychom se mohli i my nazvat „adventními...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 30.11.2014 Iz 63,16-64,7    Ž 80    1 Kor 1,3-9    Mk 13,33-37 Pastýřský list o.biskupa Lobkovicze.  

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 16.12.2014, Sof 3,1-13 I když ústy proroka Sofoniáše slyšíme „běda“, nezaznívá to jako prokletí, ale naopak: jako cesta k pokání a po obrácení jako následné Boží požehnání…   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 17.12.2014, 1 M...

2. adventní týden

PM Neposkvrněná, Pustějov, Kujavy, H.Životice, 8.12.2014 Dnes celá Církev slaví jeden z nejkrásnějších svátků ke cti P. Marie. Osoba Marie se dobře hodí do adventní doby. Je pro nás svým hlubokým usebráním a soustředěním se na svého božského Syna vznešeným vzorem přípravy na slavnost...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle, Kujavy H.Životice, 2.12.2014, Iz 11,1-10 První čtení hovoří o nové ratolesti a novém výhonku. Ačkoli je to vztahováno na Mesiáše, můžeme to aplikovat i na začínající advent: jako „nový výhonek“ ať je i naše předsevzetí, abychom byli nositeli radosti a...

Záznamy: 1 - 3 ze 3